Účetní a znalecká kancelář - Aktuality, informace...

Cestovní náhrady pro rok 2022

19. leden 2022

Vyhláška 511/2021 Sb. ze dne 15. prosince 2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...

 

Inventarizace majetku a závazků není dobrovolná...

8. listopad 2020

Společně s ubýváním světla a krátícími se dny začíná každá účetní připravovat účetní závěrku účetní jednotky. Pro její zdárný průběh je nutno inventarizovat veškerý majetek a závazky dané účetní jednotky...

 

Cestovní náhrady pro rok 2020

19. leden 2020

Vyhláška 358/2019 Sb. ze dne 18. prosince 2019 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...

 

Cestovní náhrady pro rok 2019

29. leden 2019

Vyhláška 333/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...

 

Je nutností vlastnit účet u bankovního domu?

28. leden 2019

Platná legislativa nepřikazuje právnické osobě, aby vlastnila bankovní účet vedený u bankovního domu nebo jiné finanční instituci. Z pohledu správy daní, zákon 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění, který upravuje správu daní, není stanovena povinnost...

 

Novoroční přání

18. prosinec 2018

Přejeme, ať radost a pokoj naplní srdce všech, které spojuje láska, porozumění a přátelství po celé sváteční dny. Do všech dní nadcházejícího roku 2019 ať jas Světla naplní vaše srdce pokojem a mírem. Ať spravedlnost vládne vašim vztahům...

 

Změny v placení pojistného na sociální pojištění OSVČ od 1. 1. 2019

23. říjen 2018

Dnem 1. 1. 2019 nabývají účinnosti změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které upravuje u OSVČ placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění...

 

Plánované změny v čerpání a převodu dovolených

11. září 2018

Současná úprava převodu nevyčerpané dovolené do dalšího roku umožňuje převést tu část, kterou zaměstnanec nemohl čerpat kvůli pracovní neschopnosti, mateřské, rodičovské dovolené, péči o nemocné dítě nebo naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele. Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí by mělo dojít k úpravě zákona...

 

Schválení a zveřejnění účetní závěrky

17. květen 2018

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy v platném znění. Za okamžik vyhotovení účetní závěrky je považován den, kdy je skutečně účetní závěrka vyhotovena; není dnem podpisu statutárního zástupce...

 

Jak účtovat technické zhodnocení pozemku?

26. duben 2018

Pozemek lze definovat jako část zemského povrchu odděleného od sousedních částí hranicí správní, popřípadě katastrálního území, hranicí vlastnickou, užívací nebo hranicí druhů pozemků. Vyhláška č. 500/2002 Sb. zahrnuje pozemky do § 7 - dlouhodobý majetek. Jsou zařazeny do položky...

 

Potřebujeme vlastní účetní směrnice?

10. duben 2018

Účetní jednotka si má stanovit svá vlastní pravidla pro zpracování účetnictví. V zákoně o účetnictví tato povinnost není uvedena, není stanovena ani ve vyhlášce ani v účetních standardech. Pokud účetní jednotka nebude mít vlastní účetní směrnice, bude to problém?...

 

Změny v pojištění a minimální mzda 2018

23. prosinec 2017

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč měsíčně. Průměrná mzda se meziročně zvýšila na 29 979 Kč...

 

Cestovní náhrady pro rok 2018

23. prosinec 2017

Vyhláška 463/2017 Sb. ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...

 

 

hořící svíčky

Vánoční a novoroční přání

23. prosinec 2017

Světlo, které prozářilo temnotu,
ať prozáří Vaše srdce
a naplní Vás radostí...

 

Informace na dovolenou...

21. červenec 2017

Daňová přiznání jsou za námi. Stresy z naší práce jsou v normálu. Většina z nás už nějakým způsobem naplňuje dovolenou, někteří už ji mají za sebou. Je potřeba nahlédnout do novinek, které si pro nás připravili naši zákonodárci...

 

Co může zažít účetní při cestě za vzděláváním

17. červenec 2017

Ráno bylo krásně mrazivé, slunce vycházelo a člověk se naladil do nadcházejícího dne. Přesto, že byl již květen, ranní teploty spadly až k bodu mrazu. Tato skutečnost měla připomenout zvláštní ostražitost. Ale vycházející slunce mne naladilo do náročného dne.

 

Chybně uplatňované slevy na dani

17. březen 2017

Uplatňujete správně slevu na manželku/manžela? Mnoho poplatníků chybně uplatňuje zejména slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti.

V uplynulém roce byla vyměřena rozdílně od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u slev na dani na manželku/manžela částka téměř 10 milionů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti to bylo dokonce 17,5 milionů korun...

 

Cestovní náhrady pro rok 2017

6. leden 2017

Vyhláška 440/2016 Sb. ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...

 

Novoroční přání

22. prosinec 2016

Do nového roku, přeji vše dobré, pouze pozitivní myšlení, žádné starosti a trápení a pokud se Vám bude zdát tempo příliš pomalé...

 

Změny v pojištění a minimální mzda 2017

19. prosinec 2016

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 1 100 Kč na 11 000 Kč měsíčně. Průměrná mzda se meziročně zvýšila na 28 232 Kč...

Než bude konec roku...

16. prosinec 2016

Jak světla ubývá, tak se začíná objevovat taková nedefinovatelná postava, která nabývá mohutnosti dle velikosti našich obav a nazývá se účetní závěrka. Nechci v tomto předvánočním čase vzbuzovat u Vás kolegyně a kolegové obavy z toho co nás čeká...

Zdravotní pojišťovny mění čísla svých účtů

2. prosinec 2016

Některé zdravotní pojišťovny mění své účty až od příštího roku. Některé zdravotní pojišťovny již svá čísla účtů změnily - např. Revírní bratrská pokladna už od listopadu 2016. Důvodem těchto změn, je novela zákona...

Účetní závěrka 2016 v novém

11. listopad 2016

Ještě před nedávnem jsem pociťovali obavy, jak to zvládneme, když se objevilo kontrolní hlášení a zda si budeme moci dovolit alespoň pár dní dovolené. Přišlo léto a s ním také prožití vytoužené dovolené a krátké dny s dlouhými večery dávají na srozuměnou...

Po dovolené...

6. září 2016

Prázdniny jsou za námi. A opět se vrháme do pracovního shonu. Pokyn č. D - 29 ze dne 8. srpna 2016 uvádí informace k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení...

Dovolená...

29. červenec 2016

Půl roku je za námi. Stresy účetních závěrek spojené s daňovými přiznáními již skončily. Prvotní zkušenosti s kontrolním hlášením jsme také získali. Občas jsme napnuti, zda vyřídíme dotaz finančního úřadu k odeslanému kontrolnímu hlášení včas. Jak říká klasik, co nás nezabije...

Daňové zvýhodnění na děti od května 2016

6. květen 2016

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na druhé dítě...

Fin. správa při kontrolách převodních cen doměřila téměř miliardu Kč

5. květen 2016

Finanční správa loni provedla 800 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 450 mil. korun. Za první měsíce tohoto roku doměřila navíc dalších 500 mil. korun...

Daňová přiznání DPH, splatnost a povinná elektronická podání

27. únor 2016

V roce 2016 vyplývají v návaznosti na daňový řád pravidla pro podání daňového přiznání a splatnost daně z § 101 a § 101b zákona o DPH. Z § 101 zákona o DPH vyplývají obecná ustanovení o daňovém přiznání...

Novela zákona o účetnictví podrobněji

19. únor 2016

Výklad novely zákona o účetnictví

Z důvodové zprávy k novele zákona o účetnictví. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 uvádí, že cílem je navrhovat a přijímat právní předpisy nejvyšší kvality, které dodržují zásadu subsidiarity a proporcionality, a současně zajistit, aby byla administrativní zátěž úměrná výhodám, které přináší...

Další změny novely zákona o účetnictví

19. leden 2016

K 31. 12. 2015 bychom měli testovat, do které kategorie účetních jednotek nebo skupiny účetních jednotek, patří naše účetní jednotka. Zákon nám definuje účetní jednotky jako...

Cestovní náhrady pro rok 2016

31. prosinec 2015

Přinášíme přehled cestovních náhrad, stravného a cen benzínu. Platí od 1.ledna 2016...

Přání do nového roku 2016

21. prosinec 2015

Radostné prožití svátků vánočních,
pokoj a radost nejen v očích dětí,
při překročení brány...

Minimální mzda, sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

20. prosinec 2015

Od ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 700 Kč, tedy na 9 900 Kč měsíčně...

Daňové slevy na děti

20. prosinec 2015

Od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení slevy na druhé, třetí a další vyživované dítě....

Zrušení druhého pilíře

9. prosinec 2015

Ke zrušení druhého pilíře dochází ke dni 1. 1. 2016. Od tohoto data již nebudou firmy za své zaměstnance odvádět 3% z jejich důchodového pojištění a 2% z hrubé mzdy na účet dané penzijní společnosti.

Nové sazby pojištění pro rok 2016

4. prosinec 2015
peníze

Průměrná mzda pro rok 2016 byla stanovena na částku 27 006 Kč (v roce 2015 byla 26 611 Kč). Od této částky se pak odvíjí maximální i minimální vyměřovací základ sociálního pojištění pro OSVČ.

Počínaje lednem roku 2016 se mění minimální sazby zdravotního pojištění a sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ je 1 823 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů platí 1 337 Kč.

Minimální sazba sociálního pojištění pro OSVČ - 1 972 Kč, vedlejší činnost 789 Kč.

Poprvé zaplatíme nové sazby zdravotního pojištění za leden do 8. února 2015. Nové sazby sociálního pojištění poprvé zaplatíme za leden do 20. února 2015.

Pořadatelé plesů a tombola...

1. prosinec 2015

S prodloužením večerů, přichází období plesů a společenských večerů. Součástí každé takové akce je zpravidla tombola, která dokáže udělat večer velmi zajímavým, zvlášť, když ve slosování jsou atraktivní ceny...

Zdraží se nákupy nemovitostí po dubnu 2016?

10. listopad 2015

Před dvěma lety jsme Vás na našich stránkách informovali o změnách, kterými Senát upravil tehdy navržené znění zákona - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí...

Změny v zákoně o účetnictví v roce 2016

29. říjen 2015

Dne 10. září 2015 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. novela zákona o účetnictví, která nabývá účinnosti 1. 1. 2016...

Informace GFŘ k DPH u nemovitostí

5. srpen 2015

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o  DPH") účinná od  1. 1. 2015 zahrnuje ...

Novela zákona o účetnictví

5. červen 2015

V Poslanecké sněmovně je ve druhém čtení Sněmovní tisk 398/0, jehož součástí je připravovaná novela zákona o účetnictví. Co nového nám tato novela přináší ...

Podíly na zisku a omezení výplaty zisku

14. květen 2015

V těchto dnech se pomalu dokončují účetní závěrky a daňová přiznání v případě, že korporace využívá daňového poradce, nebo je auditovaná. Následně se sejde valná hromada, která může rozhodnout zda budou vyplaceny nebo nebudou vyplaceny podíly na zisku. ...

Tvorba vnitřních směrnic

27. březen 2015

Vnitropodnikové účetní směrnice jsou stanovená pravidla, pro zpracování účetnictví včetně popisu organizace, podmínek, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v jednotlivých pracovních činnostech...

Nový pokyn GFŘ D-22

19. únor 2015

Generální finanční ředitelství vydává nový pokyn řady D, který má nahradit pokyn D-6. Tento pokyn má označení D-22 - slouží k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V pokynu naleznete například výklad k předškolním zařízením...

Roční účetní závěrka

Pro zpracování roční účetní závěrky doporučuji vypracovat vlastní vnitřní směrnici. Ve směrnici lze popsat jednotlivá specifika účetní jednotky a současně jednotlivé etapy práce na účetní závěrce. Velmi důležité je časové rozdělení jednotlivých etap s uvedením termínů...

Omezení plateb v hotovosti

S účinností od 1. prosince 2014 zákon č. 261/2014 Sb. mění kromě jiného i zákon o omezení plateb v hotovosti.

Snižuje původní částku 350 000 Kč na částku 270 000 Kč. Tato změna má dopad i na samotnou DPH, a to na ručení za platbu na jiný než zveřejněný účet, kde je limit dvojnásobek uvedené částky. Ze 700 000 Kč se tento limit snižuje na částku 540 000 Kč.

Minimální mzda pro rok 2015

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální mzdy, další sazby minimální mzdy...

Nové sazby pojištění pro rok 2015

1. leden 2015

Počínaje lednem roku 2015 se mění minimální sazby zdravotního pojištění a sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ je 1 797 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů platí 1 242 Kč. Minimální sazba sociálního pojištění pro OSVČ - hlavní činnost je 1 943 Kč, vedlejší činnost 777 Kč.

Poprvé zaplatíme nové sazby zdravotního pojištění za leden do 8. února 2015. Nové sazby sociálního pojištění poprvé zaplatíme za leden do 20. února 2015.

Cestovní náhrady pro rok 2015

Přinášíme přehled cestovních náhrad, stravného a cen benzínu. Platí od 1.ledna 2015.

Souběh funkcí již není od 1. 1. 2014 přípustný

Souběh funkcí již není od 1. 1. 2014 přípustný! Mezi odbornou veřejností neustále panují spekulace, zda je souběh funkcí dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 stále ještě možný. Ministerstvo spravedlnosti ČR v této věci uvádí, že dle současné právní úpravy je souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem k téže činnosti nepřípustný.

Nespolehlivý plátce DPH v roce 2014

Od roku 2013 se zákon 238/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty rozšířil o § 106a – Nespolehlivý plátce. Generální finanční ředitelství vydalo informaci, která přibližovala, kdo se může stát nespolehlivým plátcem. V srpnu 2014 vydalo Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 rozšiřuje dále porušení zákona o DPH, kdy se plátce může stát nespolehlivým plátcem. Tak jak původní Informace uváděly vysoké limity, které byly pro mnohé nedostižitelné, tak Dodatek č. 2 možnost stát se nespolehlivým plátcem velmi přibližuje.

Sleva na dani pro pracující starobní důchodce

Poplatníci, kteří pobírají starobní důchod, mohou slevu na dani na poplatníka (dále základní sleva na dani) znovu uplatnit na základě Nálezu Ústavního soudu ze dne 10. července 2014. Ten byl uveřejněn 4. srpna 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014.

Poprvé mohou tito poplatníci měsíční slevu na dani uplatnit za měsíc srpen 2014. Jedná se o zaměstnance, kteří pobírají starobní důchod celý rok 2014, tzn. byli starobními důchodci k 1. 1. 2014, v souladu s platnými zákonnými předpisy k 1. 1. 2014, jim základní sleva na dani nemohla být uplatněna.

Odpovědnost členů statutárních orgánů od roku 2014

Každý, kdo hodlá přijmout výkon funkce člena voleného orgánu,
musí zvážit, zda má k výkonu funkce potřebné schopnosti a znalosti.

Péče řádného hospodáře

Zákon tak jako dosud upravuje povinnost členů orgánů obchodní korporace jednat s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost je přitom nově širší a vztahuje se na členy volených orgánů jakékoliv právnické osoby (tedy nikoliv pouze na obchodní korporace).

Judikát Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 20. února 2014, č. j. 7 Afs 33/2013-34 potvrdil praxi aplikovanou finančními úřady, které jako daňově uznatelný náklad považují pouze 55 % nákladů na provizi za stravenky evidovaných u zaměstnavatelů.

Tato praxe vycházející ze zákona o daních z příjmů, konkrétně z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4., a z pokynu D-300 (aktuálně D-6) byla odbornou veřejností často napadána s tím, že by náklady na provizi měly být daňově relevantní v plné výši.

Správa daně v tuzemsku

Novelou zákona o DPH se upravuje §109 odst. 1 pism. c), podle něhož příjemce zdanitelného plnění ručí za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožnujícím dálkový přístup ve smyslu §98 zákona o DPH.

Aplikace tohoto opatření byla metodickým pokynem GFŘ do konce roku 2013 pozastavena. Od 1. ledna 2014 bude aplikováno pouze...

DPH už jen elektronicky

Pouze elektronicky budou komunikovat plátci DPH se svým správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat "Daňová přiznání", "Dodatečná daňová přiznání" a "Hlášení" včetně příloh elektronicky.

Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč ...

Nové sazby pojištění

peníze

Počínaje lednem 2014 se mění minimální sazby zdravotního pojištění a sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ je 1 752 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů platí 1 148 Kč (již od srpna 2013). Minimální sazba sociálního pojištění pro OSVČ - hlavní činnost je 1 894 Kč, vedlejší činnost 758 Kč. Poprvé zaplatíme nové sazby zdravotního pojištění za leden do 8. února 2014. Nové sazby sociálního pojištění zaplatíme za leden do 20. února 2014.

Zákonná opatření vlády

Horní komora schválila zákonné opatření, které řeší daň z převodu nemovitostí. V případě běžných prodejů na základě kupních smluv zůstává zachován stávající právní režim, tudíž poplatníkem bude ze zákona i nadále prodávající. Pokud se obě strany dohodnou, může daň platit kupující.

Senát také schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů...

Jak na inventarizaci při účetní závěrce?

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Poradíme, jak na to.

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění ukládá účetním jednotkám v § 6 odstavci 3 povinnost inventarizovat majetek a závazky. Podle § 29 a 30. V § 8 odstavci 4 téhož zákona je definována průkaznost účetnictví:

Účetnictví je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.

© 2013 • Vladimír Lukáš