Aktuality, nabídky a další ...

moře

 

 

Informace na dovolenou - novelizace zákonů...

21. červenec 2017

 

Daňová přiznání jsou za námi. Stresy z naší práce jsou v normálu. Většina z nás už nějakým způsobem naplňuje dovolenou, někteří už ji mají za sebou. Je potřeba nahlédnout do novinek, které si pro nás připravili naši zákonodárci.

 

26. června 2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 178/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení nabývá účinnosti 1. 8. 2017 a mění přílohy č. 2, 3 a 4 nařízení, které samostatně upravují obsahové náplně živností vázaných, živností koncesovaných a živností volných.
V příloze č. 2 u vázané živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" se v obsahové náplni doplňuje "vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví" a dále text "V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek".

Dnem 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. V návaznosti na tyto dva zákony byl ve Sbírce zákonů (částka 66 ze dne 28. 6. 2017) vyhlášen doprovodný zákon č. 183/2017 Sb., který novelizuje desítky zákonů v oblasti přestupků a správních deliktů. Až na výjimky tento zákon nabyl účinnosti rovněž 1. 7. 2017.

V částce 69 ze dne 30. 6. 2017 byla publikována vyhláška č. 190/2017 Sb. k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) a vyhláška č. 191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. 7. 2017.

Dne 27. 6. 2017 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila svoji verzi rozsáhlé novely stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení (pozměňovací návrhy Senátu byly odmítnuty). Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 170/2017 Sb. vyhlášen daňový balíček, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a některé další zákony. Nabývá účinnosti 1. července 2017 (a to v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů).

Přeji Vám, aby dovolená a prázdniny byly skutečným odpočinkem, abyste načerpali dostatek nových sil a také vědomostí na další období tohoto roku...

© 2013 • Vladimír Lukáš