Články, příspěvky...

pero

Co může zažít účetní při cestě za vzděláváním

Ráno bylo krásně mrazivé, slunce vycházelo a člověk se naladil do nadcházejícího dne. Přesto, že byl již květen, ranní teploty spadly až k bodu mrazu. Tato skutečnost měla připomenout zvláštní ostražitost. Ale vycházející slunce mne naladilo do náročného dne...

Jsem jenom účetní...

Vážení návštěvníci těchto stránek, ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost, kterou jsem získala před několika dny. V účetnictví pracuji od léta 1985, kdy jsem nastoupila po škole do všeobecné účtárny velkého státního podniku. To co jsem se ve škole naučila byla teorie...

Jak je to s paušály

Zaměstnanci a živnostníci vedou neustálé diskuse o tom, kdo platí vyšší odvody na pojištění a daně. Jaká je skutečnost? Pokusíme se na jednom názorném příkladu porovnat daňové zatížení (daně + pojistné) zaměstnanců a živnostníků.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

Zákon 235/2004 Sb. o DPH v § 51 vyjmenovává plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH. Jednou z činností, která je běžně poskytována mezi podnikajícími subjekty je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení.

Změny základních dokumentů společností s ručením omezeným

Změny základních dokumentů společností s ručením omezeným (společenské smlouvy) v souvislosti s rekodifikací od 1.ledna 2014. Je třeba postupovat podle přechodných ustanovení zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). § 777 odst. 1 uvádí...

Cestovní náhrady pro rok 2014

Přinášíme přehled cestovních náhrad, stravného a cen benzínu. Platí od 1.ledna 2014.

Stanovisko GFŘ k uplatňování DPH

S účinností od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva...

Zajimavosti z nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (NOZ) nově přejímá celou řadu pravidel doposud upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než sto právních předpisů – obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, zákon o rodině...).

Zvýšení minimální mzdy. Jak si sám platit zdravotní pojištění?

Nařízení vlády č. 210/2013 Sb. o minimální mzdě nabylo účinnosti od 1. srpna 2013, tímto nařízením se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Nařízením vlády se zvýšuje základní měsíční sazba minimální mzdy ze současných 8 000 Kč na 8 500 Kč...

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

Stále panují dohady a nejasnosti okolo zaměstnávání sezonních pracovníků a studentů na brigádách. Přinášíme stručný přehled, jak na to. Zaměstnanecký poměr může vzniknout na základě klasické pracovní smlouvy, na dohodu o pracovní činnosti a nebo na dohodu...

Cestovní náhrady - vyhláška MPSV ze dne 19.12.2012

Přinášíme přehled cestovních náhrad, stravného a cen benzínu. Platí od 1.ledna 2013.

© 2013 • Vladimír Lukáš