Našim klientům nabízíme tyto služby

Účetní služby a poradenství

Služby - Ing. Miriam Lukášová, účetní a znalecká kancelář
 • vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • vedení účetnictví pro zájmové spolky a sdružení
 • Jednorázové zpracování účetnictví
 • zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy...)
 • rekonstrukce účetnictví
 • metodická pomoc při vedení účetnictví (směrnice pro vedení účetnictví)
 • účetní a ekonomické poradenství
 • zpracování podkladů k získání úvěru
 • zpracování kompletní mzdové a personální agendy
 • zastupování klienta na úřadech, při daňových kontrolách

Daně

 • optimalizace daňového základu
 • daňová přiznání pro FO, a živnostníky
 • daňová příznání právnických osob
 • daň silniční
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)

Daňové poradenství

Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory:
Ing. Marie Barančicová - auditorka, daňový poradce č. 3972;
Ing. Anna Kůrková - daňový poradce č. 3563

Znalecká činnost

 • znalecká činnost v oboru ekonomika, účetní evidence. Vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření pro firmy a státní instituce

© 2013 • Vladimír Lukáš