Aktuality, nabídky a další ...

pero

Cestovní náhrady pro rok 2015

Vyhláška č. 328/2014 Sb. ze dne 16. prosince 2014 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad.
 • Sazba náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

  a) jednostopé vozidlo a tříkolka 1,- Kč

  b) osobní silniční motorové vozidlo 3,70 Kč

 • Stravné § 2 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Stravné § 3 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 69 Kč - 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 104 Kč - 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 163 Kč - 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Průměrná cena PHM dle § 4 vyhlášky. Za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  a) 35,90 Kč u benzínu 95 oktanů

  b) 38,30 Kč u benzínu 98 oktanů

  c) 36,10 Kč u motorové nafty

© 2013 • Vladimír Lukáš