Aktuality, nabídky a další ...

Je nutností vlastnit účet u bankovního domu?

28. leden 2019
terminal bank. karet

 

Platná legislativa nepřikazuje právnické osobě, aby vlastnila bankovní účet vedený u bankovního domu nebo jiné finanční instituci.

Z pohledu správy daní, zákon 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění, který upravuje správu daní, není stanovena povinnost mít zřízený bankovní účet. Podle § 163 tohoto zákona lze platit daně jak bezhotovostně, tak i hotově.

Z povahy subjektu, tedy právnické osoby zde existuje „povinnost“, kterou sice neukládá žádný zákon, ale běžná denní rutina, mít zřízený samostatný podnikatelský účet znějící na jméno této právnické osoby.

Pokud budeme chtít hradit cokoliv pouze hotově a na straně druhé přijímat pouze platby v hotovosti, dostaneme se do „pasti“, kterou je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Ukládá maximální příjem denní hotovosti od jednoho subjektu ve výši 270.000,00 Kč. Současně pokud budeme přijímat pouze platby v hotovosti, budeme podléhat automaticky i evidenci EET.

Abychom tedy mohli fungovat jako prosperující podnikatelský subjekt, který není omezen objemem finančních prostředků, které může vydávat či přijímat, je nutno zřídit bankovní účet u bankovního domu.

Je však právo subjektu, zvolit si takový účet, který mu bude nejlépe vyhovovat. Ne vždy platí, že běžný účet vedený za poplatek je vždy nejlepší a výše poplatku za vedení účtu ne vždy odráží služby, které jako klienti daného bankovního domu využíváme. Vždy je nutno zvážit hledisko výhod dané možnosti služeb, které lze využít ve spojitosti s výší poplatků za vedení účtu, nebo za služby související s používáním účtu.

Není tedy možné, aby jakákoli právnická osoba používala běžný účet určený pro fyzické osoby. V případě, že by se jednalo o běžný účet znějící na jméno a příjmení jednatele, nelze takovýto účet používat pro potřeby této právnické osoby, neboť by došlo k porušení obchodních podmínek příslušné banky, kdy osobní účet by byl využíván k podnikání právnické osoby.

Jak je vidět, vše se mění a také se mění i svět finančních operací, od hotovostních plateb přes platby převodem z účtu na účet. Moderní technologie nabízí úhrady pomocí QR kódu a mobilních zařízení.

Z vlastní zkušenosti musíme připustit i možnost, kdy během času nebudeme již hotovost vůbec potřebovat, neboť díky platebním a kreditním kartám budeme moci hradit cokoliv a kdekoliv. Jenom pozor na skutečnost, že tyto „finanční prostředky“, které fyzicky nevidíme možná ještě rychleji dovedeme utratit než hotovost, kterou ještě ve svých peněženkách máme. Jak je vidno z mnohých účetních evidencí, hradit platebními kartami je velmi snadné, občas se nám plete karta soukromá s kartou firemní. Jenom pozor, abychom se nestali závislými na výběru hotovosti z běžného účtu prostřednictvím platebních karet…

 

© 2013 • Vladimír Lukáš