Aktuality, nabídky a další ...

Zákonná opatření vlády

paragraf
15. říjen 2013

Horní komora schválila zákonné opatření, které řeší daň z převodu nemovitostí. V případě běžných prodejů na základě kupních smluv zůstává zachován stávající právní režim, tudíž poplatníkem bude ze zákona i nadále prodávající. Pokud se obě strany dohodnou, může daň platit kupující. Více informací.

Senát také schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Dále bylo schváleno zákonné opatření Senátu ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Navyšuje se měsíční platba státu na zdravotní pojištění za děti, důchodce a nezaměstnané o 64 Kč na 787 korun. To představuje navýšení 4,7 miliardy korun ročně. Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

A poslední zákonné opatření se týká veřejných zakázek. Senátoři v něm proti vládnímu návrhu zvýšují limit pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací od příštího roku znovu na šest milionů korun a u služeb na dva miliony korun.

Nová Poslanecká sněmovna na své první schůzi 27. 11. 2013 schválila všechna zákonná opatření - podrobnosti zde.
Všechny změny vyplývající ze zákonných opatření Senátu, mimo zdravotní pojištění, nabývají platnost od 1. 1. 2014.

© 2013 • Vladimír Lukáš