Aktuality, nabídky a další ...

Pořadatelé plesů a tombola...

1. prosinec 2015
vánoční ples

 

S prodloužením večerů, přichází období plesů a společenských večerů. Součástí každé takové akce je zpravidla tombola, která dokáže udělat večer velmi zajímavým, zvlášť, když ve slosování jsou atraktivní ceny.

Dnešním exkursem do oblasti "loterie" bychom chtěli alespoň v krátkosti upozornit na úskalí, která hrozí pořadatelům, pokud při tombole nebudou postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 

Slosovatelné vstupenky

Do slosování jsou zařazeny pouze prodané vstupenky (vstupenky se většinou prodávají mimo konanou akci, nejčastěji několik týdnů předem nebo při vstupu na konanou akci). V tomto případě není nutné žádat příslušný orgán o vydání povolení k provozování tomboly. Tento typ podléhá pouze ohlášení místně příslušnému finančnímu úřadu nejméně 15 dní předem. Tato oznamovací povinnost není zpoplatněna.

 

Tomboly s použitím losů

Tombola je loterie, při které se do slosování zahrnují pouze prodané losy; losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. Tombolu lze provozovat pouze na základě povolení orgánu státního dozoru (§6 odst.1, písm.a).

Prodávané losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry musí být očíslovány, opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití musí dát souhlas obecní úřad. Do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy a slosování musí být veřejné (§8 odst.2).

 

Okamžité loterie

Během některých akcí jsou prodávány tzv. ruličky, které obsahují text "tento los vyhrává..." a "tento los nevyhrává", kdy se účastník dozví ihned po otevření losu, zda vyhrál.

Jedná se o okamžitou loterii, kterou může provozovat pouze stát nebo akciová společnost (se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her, jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno; základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100 000 000 Kč).

 

© 2013 • Vladimír Lukáš