Aktuality, nabídky a další ...

Zrušení druhého pilíře

9. prosinec 2015
peníze

Ke zrušení druhého pilíře dochází ke dni 1. 1. 2016. Od tohoto data již nebudou firmy za své zaměstnance odvádět 3% z jejich důchodového pojištění a 2% z hrubé mzdy na účet dané penzijní společnosti.

Naspořené částky budou vráceny zpět zaměstnancům. Do konce měsíce března by měli všichni účastníci důchodového spoření obdržet dopis od své penzijní společnosti, ve kterém dostanou na výběr ze tří možností:

  • Výplaty naspořených peněz – převodem na účet
  • Výplata složenkou
  • Převod peněz do třetího pilíře

Účastníci se musí vyjádřit své penzijní pojišťovně do konce září 2016. Od října 2016 bude zahájena výplata peněz. Pokud se účastníci do konce září 2016 nevyjádří, jakým způsobem si přejí naspořené částky vyplatit, budou prostředky automaticky převedeny na daňový účet poplatníka.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš